2020/10/15

LASTOTXOEKIN MARGOTZEN/PINTANDO CON PAJITAS


 Oraingo honetan, margotzeko modu berezi bat probatu dugu. Honetarako tenpera urtua eta lastotxoak erabili ditugu. Ah, eta teknika bitxi bat ere...

Esta vez hemos probado una manera especial para pintar. Para ello hemos usado tempera aguada y pajitas. Ah y una técnica curiosa...


2020/10/09

PSIKOGELAN...

Mugimendua gara... Mugimendua behar dugu barruan duguna sentitu ta adierazteko aukera izateko... Erori ta altxatu... Salto ta korrika egin... Irri, negar eta dantza egin... Mugimendu libre ta autonomoaren alde.

Somos movimiento... Necesitamos el movimiento para tener la oportunidad de sentir y expresar todo lo que llevamos dentro... Caerse y levantarse... Dar saltos y correr... Reír, llorar y bailar... Por un movimiento libre y autónomo.


2020/09/25

EGOKITZAPENA... ADAPTACIÓN

Poliki-poliki bagoaz erritmoa hartzen... momentu honek duen garrantzia alde batera utzi gabe. Txikikoentzat, zuentzat (familiak) eta guretzat (haien bidelagun izango garenak eta jadanik garenak). Hegan egitera... disfrutatzera... jolastera... esperimentatzera... negar egitera... irri egitera... bizitzera...


Poco a poco vamos cogiendo ritmo... sin olvidarnos de la importancia de este gran momento para txikis, vosotros-as (las familias), y nosotros, sus acompañantes en este gran viaje que acabamos de comenzar juntos despegando alas... A volar... disfrutar... jugar... descubrir... experimentar... llorar... reír... vivir...